A Golgota Miskolcon

A Golgota Keresztény Gyülekezet (Calvary Chapel) a 90-es évek elején jelent meg Magyarországon és rövid idő alatt, Isten kegyelmét hirdetve, az Úr munkája által az ország különböző városaiban alapítottak gyülekezeteket amerikai misszionáriusok vezetésével. 1999-ben Miskolcra is eljutottak, és elkezdték a kegyelmet hirdetni Észak-Magyarország valamikor szebb éveket látott nagyvárosában. Az amerikai szolgálók természetesen angol nyelven, tolmács segítségével tudtak embereket megszólítani, ami a nyelvi sajátosság miatt azt eredményezte, hogy többségében angol nyelvet beszélő vagy az iránt érdeklődő fiatalok tértek meg és csatlakoztak a gyülekezethez. Azonban a város sajátos helyzete miatt ezek a fiatalok rendre Budapesten vagy külföldön folytatták az életüket, így a gyülekezeti szolgálat nehézségekbe ütközött. A misszionáriusok cserélődtek és újra meg újra ugyanott állt meg a munka, majd 2003 elejére kérdésessé vált a folytatás.

Történetesen 2003 januárjában Madarász István engedelmeskedve Isten akkor érthetetlennek tűnő vezetésének, családjával együtt elköszönt a Miskolci Keresztyén Testvérgyülekezettől, ahol hosszú évekig a gyülekezet egyik vezetőjeként, igehirdetőjeként szolgált. Érezte, hogy Isten az evangélium hirdetésében máshogyan akarja őt felhasználni, és a következő hetekben a köré gyűlő emberekkel vasárnaponként megtörték a kenyeret, imádkozva, keresve Isten vezetését. Néhány héttel később az egyre több érdeklődő miatt azon kellett gondolkozni, hogy a házi körnek helyet keresnek, hogy nyilvánosan gyűlhessenek össze. Ennek a híre eljutott a Golgota Keresztény Gyülekezet akkori vezető lelkipásztorához, Greg Opeanhez, és a szálak így összetalálkoztak. István, Greg és az utoljára Miskolcon szolgáló misszionárius megbeszélték, hogy a Golgota gyülekezet addig bérelt helyén, az általuk használt eszközökkel, az eddigi akadályon felülkerekedve, immáron magyar nyelvű lelkipásztorral folytatódott a munka, Isten kegyelmének hir detése, emberek megnyerése Jézusnak. Az így létrejött gyülekezet, élvezve a budapesti Golgota gyülekezet támogatását, tekintettel István kérésére, az előző gyülekezete iránti tisztelettel független néven, Miskolci Keresztény Gyülekezetként folytatta Isten tervének megélését 2003 márciusától.

Az ige, melyet Isten adott a gyülekezet indulásakor: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jer. 29:11.)

Madarász István vezetésével egy biblikus gyülekezet erős alapjai lettek lerakva, Isten igéjének fejezetről fejezetre való tanításával, úrvacsorai közösség megélésével, dicsőítéssel és az evangélium hirdetésével. István nagy hangsúlyt fektetett az emberek megnyerésére, a kegyelem hirdetésére, melyet a gyülekezetbe járó lelkes testvérek kapcsolataikon keresztül, illetve nyilvánosan utcai vagy akár a Cora áruházban való evangelizálással tettek. Akkor Isten úgy döntött, hogy elsősorban az emberi kapcsolatokon keresztül éri el a gyülekezet szolgálatán keresztül a nem keresztényeket, és újonnan megtértekkel szaporította a közösséget. A gyülekezethez csatlakoztak más gyülekezetből érkezők is, akik közül volt, aki be tudott illeszkedni és Jézus Krisztust velünk együtt tudta imádni, szolgálni és volt, aki nem maradt meg a közösségben. Évek alatt így változott és formálódott a gyülekezet. István nagy hangsúlyt fektetett a gyülekezeten belüli tanítványképzésre, hogy a hívők növekedjenek a Krisztusban és gyülekeze ti szolgálatokat vállalhassanak, amire lehetőséget is adott bőven. Gyülekezetünk István szolgálata nyomán szoros kapcsolatot ápol erdélyi gyülekezetekkel, köztük leginkább Nagyfalu (Nusfalau) gyülekezetével, akik között sokat munkálkodott és segítette őket az indulásban.

2011. augusztusában Istvánt hazahívta az Úr. Agydaganatát előző ősszel diagnosztizálták, és a műtét után végül 10 hónap elteltével lett rosszul, azt mondva: „megyek az Úr Jézushoz!” Élete utolsó napjáig fáradozott a gyülekezet építésén, tanításán, tanítványok képzésén, szolgálók nevelésén és az evangélium hirdetésén. Munkájának gyümölcse a Szentlélek által, hogy nem állt meg a gyülekezet addigi vezetőjének elvesztésével, hanem az addig szorosan mellette szolgáló három fiatal férfi folytatta a megkezdett munkát, Isten vezetését és István véleményét elfogadva.

2011. szeptemberétől hárman Tóth-Simon Károly, Madarász András és Lengyel Tibor végezzük a vezetői munkát, a közösség erősítésére, megélésére nagy hangsúlyt fektetve, hogy a valódi, szorosabb kapcsolatot élhessünk meg a gyülekezetben. A kezdetben lefektetett alapokra építkezve, arra törekszünk, hogy egységben imádva Jézus Krisztust, engedelmeskedjünk neki, szolgáljuk Őt és hirdessük az életünkkel és a szavainkkal az Ő jó hírét. Évek alatt újra változott a gyülekezet összetétele, egyre több házaspár, fiatal család, van a közösségben, miközben minden generáció képviselteti magát. Nagy áldás számunkra, hogy együttműködhetünk Miskolc egyéb történelmi- evangéliumi gyülekezeteivel, kiváltképp az Aliansz - Magyar Evangéliumi Szövetség tagegyházaival és gyülekezeteivel.

2017-ben több téren is fordulat következett a történetünkben.

Évek után a Golgota budapesti vezetőivel átbeszéltük a velük való viszonyunkat, hovatartozásunkat. Arra jutottunk, hogy Isten terve az volt, hogy ez a gyülekezet így jöjjön létre, és bejárja ezt az utat. Golgota gyülekezettel indult, az együttműködés megmaradt, és ugyanazon az úton járunk azóta is. Ennek értelmében 2017. februárjától hivatalosan is a Golgota Keresztény Gyülekezet színes családjához tartozik közösségünk.

A másik fordulat, hogy hosszú évek imádsága után, önálló bérleménybe költözhettünk és ezzel új korszakot élünk meg, a közösség felszabadultabb lett, egyre többet imádkozunk együtt és látjuk Isten kezének munkáját közelről. Amire vágytunk, és amit kértünk, az elkezdődött, az Úr körülöttünk lévő embereket vezet el az Ő keresésére és megtérésre, érdeklődőket bíz ránk az utcáról belépve, és ami a legfontosabb az Ő akarata szerint alakítja a gyülekezet történetét. Imádságunk az, hogy „legyen meg az Ő akarata”, és mi tudjunk alkalmas eszközei lenni a Szentlélek által vezetve.

Gyülekezetünk mottója: „Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük” (1Kor. 1:23.)Miskolcon több, mint 150.000 ember él, ebből néhány ezer csak, aki Krisztust megválójának vallja. Köszönjük, ha imádkozol értünk és a többi gyülekezetért, hogy tudjuk betölteni azt a szerepet, amit Isten nekünk szán az emberek megmentésében.